TIME CITY

PHỎNG VẤN NGƯỜI GIÚP VIỆC ĂN Ở LẠI

💃💃💃GIÚP VIỆC Ở LẠI NGÀY
🍀 Họ tên:
🍀 Kinh nghiệm:
🍀 Công việc mong muốn:
🍀 Hoàn cảnh:
🍀 Mức lương mong muốn: 4 triệu

NHẬP THÔNG TIN HỢP ĐỒNG Mã Hợp Đồng: TIME Họ tên chủ nhà:  Địa chỉ:  Công việc: Tên NGV:  Điện thoại NGV: -------------------------------- Note: Phần Tên NGV nhập cả quê của NGVComments