LINH ĐÀM

ĐƠN HÀNG GIÚP VIỆC Ở LẠI 

🍀 Mã công việc: OL
🍀 Địa chỉ:
🍀 Thời gian: Ăn ở lại cùng gia đình
🍀 Công việc:
🍀 Mức lương: 4 triệu
🍀 NHẬN VIỆC: Click https://goo.gl/mD1fJY Hoặc gọi 0981 428 161
🍀 MIỄN PHÍ GIỚI THIỆU+HỖ TRỢ 500.000 VNĐ Khi đăng kí đi làm. ---------------------PHỎNG VẤN NGƯỜI GIÚP VIỆC ĂN Ở LẠI

💃💃💃GIÚP VIỆC Ở LẠI NGÀY
🍀 Họ tên:
🍀 Kinh nghiệm:
🍀 Công việc mong muốn:
🍀 Hoàn cảnh:
🍀 Mức lương mong muốn: 4 triệu
NHẬP THÔNG TIN HỢP ĐỒNG Mã Hợp Đồng: GVT  Họ tên chủ nhà:  Địa chỉ:  Công việc: Tên NGV:  Điện thoại NGV: -------------------------------- Note: Phần Tên NGV nhập cả quê của NGV

Comments